Очеретний Володимир Петрович

Резюме

Моя сторінка на сайті «Google Академия»

Працює у ВНТУ з 1981 року і пройшов трудовий шлях від інженера до доцента, декана факультету будівництва та будівельного менеджменту. З вересня 2012 року - заступник директора ІнБТЕГП з навчально-методичної роботи.

При його безпосердній участі було відкрито нові перспективні та необхідні в Подільському регіоні спеціальності: “Менеджмент організацій”, “Міське будівництво та господарство”. Приділяє значну увагу вирішенню актуальних навчально-методичних задач педагогіки вищої школи, що пов’язані з підготовкою студентів шляхом впровадження прогресивних технологій навчання. Під його керівництвом студенти посідали призові місця  у Всеукраїнській студентській олімпіаді спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”.

Приймав участь у виконанні ряду науково-технічних програм для будівельної галузі. Являється членом редакційної колегії науково-технічного збірника “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві”, в якому публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів. Крім, того є членом спеціалізованої  Вченої ради К.05.052.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Керує підготовкою аспірантів і магістрів. Результати науково-методичної роботи опубліковано у понад 90 науково-методичних працях.

Являється досвідченим організатором, вихователем студентів, науковців та педагогів, користується заслуженим авторитетом та повагою колективу ВНТУ.